Wat is een Earthship?
Een Earthship, een aardehuis, is een duurzaam en ecologisch verantwoord huis, dat geheel onafhankelijk in alle behoeften van zijn bewoners kan voorzien.
Plannen voor nieuw ecodorp in de Hunzevallei
Stichting PRO heeft de ambitie om in de Hunzevallei een kleinschalig ecodorp te realiseren, met in eerste instantie vijftien woningen, een earthship en een kleine camping.

Het nieuwe dorp - Hunzedorp - zou moeten komen in de Hunzevallei, tussen Valthermond en Drouwenerveen, in de gemeente Borger-Odoorn (Drenthe). Hunzedorp is een ecodorp of werelddorp met als kernthema's duurzaamheid, gemeenschap en spiritualiteit. De plannen voor het Hunzedorp zijn een nadere uitwerking van het Werelddorp-plan van Jan Schuiling en Stichting PRO.

 
 
 

Het concept van het Earthship, Aardehuis, is gebaseerd op drie ideeën:


* autonomie van de bewoners
* het toepassen van duurzame technologie
* hergebruik van afgedankte producten

 
Het concept van het Earthship is gebaseerd op drie ideeën: autonomie van de bewoners, het toepassen van duurzame technologie en het hergebruik van afgedankte producten.

Hanzehogeschool geeft milieuwonder in Hunzedal vorm
Valthermond -04-2010- Op de tekentafel wordt gewerkt aan het ontwerp van een milieuwonder in het Hunzedal. Het wordt een gebouw van autobanden, aarde, leem en afval in de vorm van een hunebed, ofwel een 'earthship'. Dat moet verrijzen in Hunzedorp, een nieuwe nederzetting ergens tussen Drouwenermond en Valthermond. Het bouwwerk moet het summum worden van milieuvriendelijkheid. Zon en wind zorgen voor warmte en stroom en planten veranderen hemelwater in drinkwater. Zelfvoorzienend dus.
Lees het hele artikel: dvhn.nl/nieuws/drenthe/article5993516.ece/Hanzehogeschool-geeft-milieuwonder-in-Hunzedal-vorm


Bouwwerkzaamheden Earthresidence starten in juni

Op maandag 12 april vond een vervolggesprek plaats met Simon Delobel (Verbeke Foundation), Frans de Medts (architect), Bruno Deraedt (ingenieur, bouwkundige advisering en ondersteuning), David Verstappen, Flory van Tendeloo en Willy Raets (Earthship Belgium) over de bouw van Earthresidence. Architect Frans de Medts heeft inmiddels het bouwplan concreter uitgewerkt. Dit plan is wederom uitvoering bekeken en besproken.

Earthresidence zal uit een dubbele bandenmuur bestaan. Dat laat toe in de spouw tussen deze muren argex als isolatiemateriaal te gebruiken. Argex is een milieuvriendelijker alternatief dan de tot nu toe gebruikte XPS in o.a Zwolle, Brighton etc. Argex blijkt ook geschikt als vloerisolatie en kan, mits het op de juiste manier gebruikt wordt, zelfs zeer veel gewicht dragen. Concreet betekent dit dat we ook onder de bandenmuur kunnen isoleren. Dit is iets wat bijvoorbeeld in Zwolle en andere gerealiseerde Europese Earthships niet het geval is. Dit kan de prestatie van Earthresidence alleen maar ten goede komen.
Bron: earthshipbelgium.be


Een Earthship is gebouwd met gerecycleerd materiaal en voorziet zelf in stroom en water

Een Earthship wordt volledig gebouwd met gerecycleerd materiaal en verkleint zo de afvalberg zonder beroep te doen op nieuwe grondstoffen.

Een Earthship wordt zó ingericht en van milieubewuste technologie voorzien, dat het geen beroep hoeft te doen op openbare nutsvoorzieningen.


Voor hun water zijn de bewoners van een Earthship volledig aangewezen op regenwater, smeltwater en het hergebruik van afvalwater. De daken van Earthships worden zo gebouwd dat al het water (regenwater en gesmolten sneeuw) afgevoerd wordt naar één punt, waar het in een reservoir wordt verzameld.

Earthships zijn huizen waarin de bewoners volledig onafhankelijk zijn door het toepassen van afgedankte bouwmaterialen, het gebruik van zonnecellen en een eigen watervoorziening.

Ecologisch wonen in een duurzaam huis.

Het concept:
Het concept van het Earthship is gebaseerd op drie ideeën:


autonomie van de bewoners
het toepassen van duurzame technologie
hergebruik van afgedankte producten

Autonomie wordt bereikt doordat de Earthships niet op het electriciteitsnet, de waterleiding of het riolenstelsel zijn aangesloten.
Door gebruik te maken van zonnecellen en windturbines en door het opvangen van regenwater, is het Earthship zelf een duurzaam product dat het milieu niet belast.
Door bij de bouw afgedankte materialen te gebruiken - met name autobanden, aluminiumblikjes en afvalhout - bevordert het Earthship het recycleren van industrieel afval.
Bron: http://www.earthshipbelgium.be/ebs_wat.html

Zwolle krijgt ‘aardehuis’

Met duizend autobanden en vierduizend glazen flessen wordt in Zwolle een 'aardehuis' gebouwd. Het milieuvriendelijke bouwwerk is de eerste van zijn soort in de Benelux, meldde woningstichting SWZ maandag.

Zogeheten ‘earthships’ zijn recent gebouwd in Frankrijk en Engeland. Een Amerikaans team van geestelijk vader en architect Mike Reynolds bouwt samen met vrijwilligers het pand met hergebruikt materiaal.

De banden vormen gevuld met zand de wanden en worden later bekleed met leem. De wanden aan de binnenzijde worden gemaakt van de duizenden lege flessen. “Die hebben de werknemers van onze corporatie ingezameld”, aldus een zegsvrouw. Een grote raampartij richting het zuiden zorgt voor optimale benutting van de zonnewarmte. Op het dak komen theeplanten.

Het project is ter opluistering van het 100-jarig bestaan van de woningcorporatie. “Sinds we begin deze maand met de bouw zijn begonnen, is er veel belangstelling uit binnen- en buitenland.” Het pand in aanbouw staat in milieueducatiepark Nooterhof in Zwolle. Het gebouw wordt na oplevering in november gebruikt als theehuis.

(c) ANP

Eerste Earthship (aardehuis) wordt gebouwd in Zwolle

De bouwvergunning voor de bouw van het Earthship in de Nooterhof, in het kader van het 100-jarig bestaan van SWZ, is deze week afgegeven. Het afgeven van een vergunning voor een dergelijk gebouw is in Nederland uniek. De gemeente Zwolle, SWZ en Landstede hebben er hard aan gewerkt om dit initiatief in korte tijd te realiseren.

SWZ wil haar verjaardag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het Earthship, de eerste in Nederland, zal na realisatie in de Nooterhof in gebruik genomen worden als Theehuis.

Start bouw
Op maandag 11 augustus worden de eerste autobanden afgeleverd, die gebruikt worden voor het maken van de wanden van het Earthship. Op zaterdagmiddag 6 september is de feestelijke officiële start van de bouw. In september zullen de bouwwerkzaamheden starten en naar verwachting zal in november het theehuis gereed zijn. Het ontwerp van dit Earthship Teahouse is gemaakt door de Amerikaanse architect Michael Reynolds. Hij is de bedenker van het Earthship. Al in de vroege jaren zeventig van de vorige eeuw heeft hij zijn eigen huis in Taos, New Mexico gebouwd. Vanuit Amerika gaat hij de hele wereld over om zijn medewerking te verlenen aan de realisatie van Earthships. De maand september is Michael Reynolds met zijn Amerikaanse en Europese bouwploeg, in totaal 16 man/vrouw aan het bouwen in de Nooterhof. In Nederland is veel belangstelling voor dit bijzondere project.

Een Earthship wordt grotendeels gebouwd uit gerecyclede materialen, voornamelijk vrijkomend uit sloop van oude gebouwen. Maar ook van lege wijn- en bierflessen, oude autobanden, overtollige materialen of producten met een productiefoutje. Materiaal wat normaliter als afval wordt gezien. Medewerkers van SWZ zijn momenteel druk bezig materialen te verzamelen.

Earthship
In het Nederlands betekent Earthship aardehuis. Het zijn woningen die hoofdzakelijk zijn gebouwd uit afvalmateriaal en aarde. De bouwers gebruiken schone energie via zon en wind. Regenwater wordt opgevangen van het dak en gefilterd tot drink- en spoelwater. Men bouwt de huizen door ze gedeeltelijk in te graven. De muren worden vervaardigd van met aarde gevulde autobanden. Aan de zuidkant bevindt zich een glazen serre om optimaal gebruik te maken van zonlicht en zonnewarmte. De temperatuur binnen is gestabiliseerd door zware muren en daken. Er worden zoveel mogelijk gebruikte materialen toegepast in de bouw. Een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie berekende dat een Earthship ruim negenmaal minder milieubelasting veroorzaakt dan een vergelijkbaar traditioneel gebouw.

Doepark Nooterhof
De Milieuraad, Landstede en de gemeente zijn bezig om de Nooterhof (een park gelegen tegenover park Weezenlanden) op te knappen. De nieuwe Nooterhof wordt een park waar meer doen met de natuur centraal staat. Doepark Nooterhof moet uitgroeien tot een praktisch kenniscentrum voor groen en duurzaamheid waar onderwijs, organisaties en burgers elkaar ‘in het groen' kunnen ontmoeten. In hun plan stond de bouw van een theehuis. SWZ wilde graag een gebouw of woning bouwen die zij aan de huurders en burgers van Zwolle kan schenken in het kader van haar 100-jarig jubileum. Ook wil de woningstichting hiermee ervaring opdoen met de bouw van duurzame gebouwen. Het Earthship dat nu de functie van theehuis krijgt, is een unieke samensmelting van initiatieven.
Bron: SWV
http://www.insnet.org/nl/insnl_headlines.rxml?id=18493&photo=

Deventer, 15 september 2008 -

Vereniging Aardehuis Oost Nederland organiseert een uniek evenement op dinsdag 23 september. Om 20.00 uur start dan in bioscoop Merral Deventer een sneak-preview van de documentairefilm 'Garbage Warrior', over baanbrekend eco-architect Michael Reynolds. Reybolds gaat ook in gesprek met het Deventer filmpubliek.

De film is nog niet eerder in Europa in een theater te zien geweest. Maar bovenal wordt hij getoond in het bijzijn van hoofdpersoon Michael Reynolds zelf, zijn bouwploeg en regisseur Oliver Hodge. Na afloop van de film is er gelegenheid om Reynolds vragen te stellen.

Deze in de VS en Canada inmiddels bekroonde documentaire gaat over architect Michael Reynolds en zijn strijd om zijn baanbrekende concept van geheel zelfvoorzienende ecowoningen
(‘Earthships’) door de bestuurlijke bureaucratie geaccepteerd te krijgen. Vereniging Aardehuis Oost Nederland werkt aan de realisatie van een hele wijk van deze Earthships ofwel Aardehuizen in de omgeving van Deventer. Qua schaalgrootte een buiten de Verenigde Staten uniek project.
Reynolds en zijn bouwploeg komen 23 september naar Deventer, omdat zij momenteel gedurende enkele weken in Zwolle aan het bouwen zijn aan Nederlands eerste Earthship: een theehuis op het terrein van milieucentrum De Nooterhof.

Het aantal plaatsen voor de filmvertoning is beperkt. Alleen wie reserveert is verzekerd van een kans om op 23 september te kunnen kijken naar én in gesprek te kunnen met Michael Reynolds over zijn werk en visie. Reserveren kan door vanaf woensdag 17 september te bellen naar servicebioscoop Merral Deventer, telefoonnummer 0570-601660, dagelijks van 10.00 tot 23.00 uur. De bioscoop ligt op 10 minuten lopen van het NS-station.

Filmbeschrijving Garbage Warrior

Wat hebben bierblikjes, autobanden en lege flessen met elkaar te gemeen? Niets, tenzij je een rebelse architect als Michael Reynolds bent. In dat geval zie je ze namelijk allemaal als de middelen om er zelfvoorzienende huizen van te maken. Al 30 jaar wijden de in New Mexico (USA) woonachtige Reynolds en zijn volgelingen zich aan het vervolmaken van ‘Earthship Biotecture’ door het bouwen van zelfvoorzienende woningen en gemeenschappen waar, onafhankelijk van centrale nutsvoorzieningen, design en functionaliteit op ecologisch verantwoorde manier met elkaar samengaan. Maar deze experimentele bouwwerken die afwijken van iedere standaard in de bouwwereld brengen Reynolds in confilct met de autoriteiten en grote bedrijven. Gedwarsboomd door verouderde wetgeving voert Reynolds een lobby voor het recht om duurzame leef- en woonruimte te creëren. En terwijl politici wikken en wegen, slaat moeder natuur toe met tsunami’s en orkanen. Reynolds en zijn bouwploeg grijpen de gelegenheid aan om hun vaardigheden in te zetten voor de meest hulpbehoevenden. Gefilmd gedurende drie jaar in vier landen geeft Garbage Warrior een tijdsbeeld van een vastbesloten visionair, een held van de 21ste eeuw.

documentaire/film: Garbage Warrior

procuctie & regie: Oliver Hodge

lengte: 86 minuten

Onderscheidingen in de VS en Canada voor Garbage Warrior:
winnaar van de Audience Award van het Vancouver International Film Festival 2007; drie BIFA nominaties in de categorie Feature documentary 35mm film 2007; genomineerd voor de Kyoto Planet Climate For Change Award 2007; BIFA genomineerd voor de categorie Best Director The Douglas Hickox Award 2007.

Bekijk de trailer op
http://www.youtube.com/watch?v=2KYJ0dsd-x0

Meer informatie over Vereniging Aardehuis Oost Nederland op http://www.aardehuis.nl

 Bericht verzonden door:
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Stichting Aardehuis Oost Nederland

Eerste aardehuis in Nederland in aanbouw
02-09-2008
Met wanden van met aarde gevulde autobanden en lege flessen wordt het aardehuis in Zwolle een unicum in Nederland. De woningstichting SWZ uit Zwolle wil met haar initiatief ervaring opdoen met de bouw van duurzame gebouwen. En ze wil de burgers van Zwolle ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan iets bijzonders schenken: het eerste aardehuis van Nederland. Een gebouw, dat volgens het Nederlandse Instituut voor Bouwbiologie en Ecologieruim, negenmaal minder milieubelastend is dan een vergelijkbaar traditioneel gebouw. SWZ- projectleider Hans Bijkerk: “Het is toch bijzonder dat we nu bij machten zijn om met afvalmateriaal een huis te bouwen met een energiebalans van nul.”

Earthship
Het aardehuis of Earthship is een ontwerp van de Amerikaanse architect Michael Reynolds. Het gebouw wordt grotendeels gebouwd uit gerecyclede materialen afkomstig uit sloopgebouwen. Maar ook lege wijn- en bierflessen en materiaal met een productiefoutje worden gebruikt. De bouwers en bewoners gebruiken schone energie via zon en wind. Regenwater wordt opgevangen van het dak en gefilterd tot drink- en spoelwater. Een aardehuis is doorgaans niet aangesloten op het elektriciteitsnet, waterleiding of riolering. Bijkerk: "Ons aardehuis wordt echter wel aangesloten op het elektriciteitsnet, omdat het om een commercieel theehuis gaat. Mocht er een feest zijn, dan is de energievoorziening wellicht onvoldoende."

Theehuis
Wereldwijd zijn er al 1000 aardehuizen gebouwd. Het team van Reynolds, dat de hele wereld over vliegt om mee te werken aan de projecten, is de maand september in Nederland te vinden. Het aardehuis in Zwolle, dat straks dienst doet als theehuis, wordt hoofdzakelijk gebouwd uit afvalmateriaal en aarde. Medewerkers van SWZ hebben ook materialen ingezameld. Aan de zuidkant komt een glazen serre om optimaal gebruik te maken van zonlicht en zonnewarmte. De zware muren en daken moeten de temperatuur binnen stabiliseren.

Leerzaam
Bijkerk: "De bouwconstructie is niet een op een over te nemen voor huizenbouw in een gewone wijk. Een aardehuis heeft bijvoorbeeld veel ruimte nodig, omdat het half ingegraven is. Ook de energiebesparende maatregelen zijn niet allemaal bruikbaar voor de gewone huizen, maar we verwachten er veel van te leren. En de dingen die wel mogelijk zijn, proberen we te implementeren in onze woningen. Energiekosten zijn een issue voor onze huurders, dus ook voor ons. Ook moet het project bijdragen aan het milieubewustzijn van medewerkers en het draagvlak voor duurzaam bouwen binnen de organisatie vergroten. Dit doen we door workshops, paneldiscussies en een symposium te houden."

Kenniscentrum
SWZ werkt nauw samen met de gemeente Zwolle, de milieuraad en Landstede om het Aardehuis te realiseren. Het park Nooterhof, waarin het Aardehuis terecht komt, wordt opgeknapt en moet uitgroeien tot een praktisch kenniscentrum voor groen en duurzaamheid, waar onderwijs, organisaties en burgers elkaar in het groen kunnen ontmoeten. Het aardehuis, een schoolvoorbeeld van duurzaam bouwen wordt de eyecatcher. In september gaat de bouw van dit bijzondere gebouw start en in november moet het klaar zijn.
Bron: http://duurzaambouwen.senternovem.nl/nieuws/eerste_aardehuis_in_nederland_in_aanbouw/

Cittaslow is een Italiaans idee, een uitvloeisel van de slowfoodbeweging.

Cradle to Cradle in korte tijd populair met de slogan `afval=voedsel'.

Garnalenkwekerij, het kweken van garnalen

Algenkweek, kwekerijen voor algen als bio-brandstof

Lokaal eten.

Subsidie voor groene daken

Subsidies en premies voor zonne-energie, zonneboilers en zonnepanelen

Nieuwe subsidie voor groene stroom

 

Stichting Duurzaam Verder. Een duurzame samenleving, duurzame projecten